PROJEKTY


P r o j e k t y ,    n a     k t e r ý c h     s p o l u p r a c u j e m e


Home  Back

 Nový fonograf: naslouchejte zvuku historie Top


Naše společnost je od roku 2020 partnerem projektu Nový fonograf Národního muzea, Českého muzea hudby. Přímo se tak podílíme na výzkumu v oblasti digitalizace, restaurování, katalogizace a uchovávání starých analogových nosičů.
Nejvýraznějším úspěchem projektu byl vznik dokumentu Metodika digitalizace fonografických válečků, schválené Ministersvem kultury ČR.
  Nový fonograf Nový fonograf
Více o projektu na www.novyfonograf.cz

 Pan KOH-I-NOOR a Miss KIN Top


Právě vznikající dokumetární film režisérky Olgy Struskové o Jindřichu Waldesovi, zakladateli jedné z našich nejznámějších prvorepublikových firem KOH-I-NOOR.
Původně nezávislá produkce Digiphon byla převzata Českou televizí, která film dokončuje a jeho premiéru uvede ve svém vysílání.

Start tohoto projektu byl umožněn díky významné finanční podpoře Městské části Praha 10 a technické podpoře Studia FAMU.
  Jinřich Waldes
Jinřich Waldes
MČ Praha 10     FAMU     Česká televize

 Alma Rosé Top


Divadelní představení režisérky Olgy Struskové. Monodrama.
Příběh vynikající houslistky, jež koncertovala na pódiích největších koncertních sálů Evropy. V roce 1943 byla kvůli svému židovskému původu internována do Osvětimi, kde se stala dirigentkou ženského táborového orchestru.

Produkce Jonatan Livingston s.r.o.
  Alma Rosé
tech. specif.
Alma Rosé
Více o projektu na www.almarose.cz

        Home  Back Top