Časově náročnější práce


 - digitalizace originálních videokazet s různými druhy ochrany před kopírováním

 - podrobné dělení jednoho filmu do více kapitol nebo scén

 - vystřižení více prázdných či vadných míst v nahrávce

 - vystřižení a zpracování jen části filmu

 - synchronizace zvukové a obrazové stopy

 - zpracování záznamu, kdy jsou kombinovány různé obrazové systémy NTSC/PAL/SECAM

 - převod mezi NTSC/PAL/SECAM
 


Home  Back