ZÁCHRANA DAT

Následující přehled postihuje typické nekombinované závady. Ceny jsou platné za celý proces práce na obnově dat, tj. zahrnují celý proces diagnostiky, vlastní obnovy dat, zálohování dat na zvolené médium a udržování záložní kopie po dohodnutou dobu. Úmyslně není tento ceník koncipován jako seznam cen jednotlivých dílčích kroků, který je sám o sobě nic neříkající a zcela zavádějící. V zásadě totiž platí, že předložit pevně stanovený ceník, zahrnující veškeré možné vzniklé alternativy závad je nemožné a ve své podstatě nekorektní. A proto je standardním postupem při přijetí každého média provedení tzv. nezávazné diagnostiky (ZDARMA), na základě které jsme schopni přesnou a konečnou cenu v případě úspěšné obnovy dat sdělit. Ty se pohybují od několika stokorun u softwarově poškozených nízkokapacitních médií po mnohatisícové částky u vážně mechanicky poškozených pevných disků
Diagnostika poškozeného harddisku
Diagnostika, která je prováděna nejpozději do 24 hodin, zpravidla však v den doručení je prováděna zcela ZDARMA (platí pro veškeré typy médií, harddisk, USB paměť, paměťová karta ap.)

0,- Kč

Softwarová ztráta dat
Služba obsahuje záchranu dat z média (harddisk, USB paměť, paměťová karta), které bylo jednoduše zformátováno, nebo došlo k výmazu souborů. Dále z médií, u nichž byl porušen/poškozen souborový systém, případně proběhlo částečné přepsání dat (nové instalace ap.). Konečná cena odráží typ použitého operačního systému, typ poškozeného média, jeho kapacitu ap.
Případová studie: Poškozený souborový systém USB pamětí, nebo paměťových karet (SD, xD, MMC, CF ap.) dle kapacity od 950,-Kč do 2300,-Kč. Softwarové poškození u pevného disku dle kapacity od 2500,-Kč do 4500,-Kč

nejnižší cena 950,- Kč

Záchrana dat z elektronicky poškozeného média
V tomto případě probíhá záchrana dat z média, u kterého došlo k poškození elektronické části (externí nebo interní). Typickým případem je poškození po přepětí ze sítě nebo z poškozeného zdroje PC.
Případová studie: Poškození externí nesystémové elektroniky harddisku (hdd není otevírán) dle typu od 3200,-Kč do 6000,-Kč. Poškozená externí systémová elektronika (např. eprom obsahující firmware hdd) dle typu od 4300,-Kč do 7100,-Kč. Poškození interní elektroniky harddisku (předzesilovače čtecích hlav ap.) dle typu od 4900,-Kč do 8200,-Kč (disk je otevírán)

nejnižší cena 3200,- Kč

Hardwarové (mechanické) poškození harddisku
Do této kategorie patří veškerá mechanická poškození od poškození datového konektoru, konektoru napaječe přes poškození ložisek unašeče ploten, poškození vlastního motoru, utržené čtecí hlavy až po nespecifická poškození ploten harddisku. Mezi tento typ závad se řadí i poškození servisní oblasti harddisku.
Případová studie: Při mechanickém poškození (mimo poškození ploten) harddisku velice záleží na jeho typu. Odlišné ceny jsou uplatňovány na pevné disky jednoplotnové oproti více plotnovým, záleží na řešení unašeče a samosebou na povaze závady. Platí, že u všech těchto závad je nutné HDD otevírat. Průměrné ceny se u standardních ide disků pohybují v rozmezí 7500-11500,-Kč. Při poškození povrchu ploten harddisku se cena odvíjí od kapacity disku a hutnosti poškození a pohybuje se od 4900,-Kč do 8100,-Kč

nejnižší cena 4900,- Kč

ceny jsou platné pro po-pá 11:00-18:30
neodkladné případy je možné řešit mimo standardní pracovní dobu NONSTOP

NONSTOP telefonní linka: 721 604 143

<< zpět